HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING BẰNG ISPRING SUITE 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Hiện tại có rất nhiều công cụ hỗ trợ thầy/cô soạn giáo án điện tử và thiết kế bài giảng E-Learning. Qua tìm hiểu mình thấy phần mềm ispring suite tích hợp vào cùng với Powerpoint cũng khá hay và thuận lợi khi giáo viên đã có sẵn file giáo án điện tử. Xin gửi tới thầy/cô một số video hướng dẫn mà mình đã tham khảo. Chúc quý thầy/cô thành công!

1. Hướng dẫn cài đặt PM iSpring suite 10. Dowload tại đây

2. Hướng dẫn thiết kế Bài giảng E-Learning

3. Thiết lập các thuộc tính của Slide và thông tin của giáo viên.

4. Hướng dẫn ghi âm, ghi hình và đồng bộ bài giảng E-Leaning.

5. Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm.

6. Hướng dẫn tạo câu hỏi củng cố.

7. Hướng dẫn đóng gói bài giảng.

8. Hướng dẫn đưa bài giảng lên hệ thống học tập.

Quản trị